Organisatieprofiel

Vanuit onze persoonlijke visie op leren geven wij op enerverende wijze invulling aan onze rol van trainer. Een training, van welke aard dan ook, is de eerste aanzet tot (gedrags-) verandering. Het geeft inzicht in hoe het kan worden, laat belemmeringen opsporen en ervaren en geeft een deelnemer handvatten om verder te komen. De werkelijke verandering vindt plaats op de werkvloer, in de dagelijkse praktijk. Een deelnemer heeft ruimte nodig om fouten te maken, te leren en te reflecteren. De rol van een leidinggevende (als coach) is hierin cruciaal. Door een veilige omgeving te creëren, wordt de kans op succes vele malen groter.

Wij zien ons zelf als “partner in change” voor zowel de opdrachtgever als de deelnemer. Zelfsturing, verantwoordelijkheid nemen en in beweging komen (“Wat kan ik doen om het verschil te maken”) zijn waarden die wij bij onze deelnemers willen stimuleren door oprechte samenwerking.